Stopa: Zwyrodnienie stawu skokowego górnego i dolnego

Rejestracja na wizytę lekarską

W tym przypadku wykonujemy usztywnienie z zastosowaniem implantu śródszpikowego, który jednocześnie stabilizuje staw skokowy górny i dolny. Ten typ  zespolenia (artrodezy) zapewnia bardzo dobrą pierwotną stabilizację, sprzyjającą szybkiemu usztywnieniu oraz pozwala na wczesne obciążanie operowanej kończyny. Dzięki wykonaniu zabiegu metodą małych nacięć unikamy niedogodności związanych z gojeniem rany pooperacyjnej.

Usztywnienie z zastosowaniem implantu śródszpikowego znosi ruchomość w chorym stawie skokowym górnym i dolnym. Pomimo tego pacjenci w pełni akceptują ten sposób leczenia, oceniając swój usztywniony staw jako bardziej komfortowy i nie powodujący ograniczenia ogólnej mobilności.