Staw kolanowy: Zwichnięcia rzepki

Rejestracja na wizytę lekarską

Nawrotowe zwichnięcia rzepki

Terminem tym objęte są nawracające boczne przemieszenia rzepki. Najczęściej związane są z patologią rozwojową stawu rzepkowo-udowego, natomiast bardzo rzadko są wynikiem urazu. Najczęstszymi przyczynami są: niepełny rozwój kłykcia bocznego lub spłycenie wcięcia międzykłykciowego, boczne przemieszczenie guzowatości piszczeli, zaburzenia kształtu rzepki, nadmierna dominacja troczka bocznego, uogólniona wiotkość stawowa, koślawość kolana, nieprawidłowości głowy przyśrodkowej mięśnia czworogłowego. W przypadku częstego, nawrotowego zwichnięcia rzepki leczenie zachowawcze jest nieskuteczne, a opóźnione podjęcie decyzji o leczeniu operacyjnym doprowadza do nieodwracalnego uszkodzenia chrząstki rzepki oraz utrwalonego podwichnięcia (nieprawidłowego, niescentrowanego położenia). O operacyjnym leczeniu oraz technice zabiegu operacyjnego, każdorazowo decyduje lekarz po przeprowadzeniu dokładnego badania ortopedycznego. Zabieg operacyjny w każdym przypadku powinien być dostosowany do rodzaju stwierdzonej patologii wewnątrzstawowej, wieku pacjenta, częstości występujących zwichnięć.

W naszym ośrodku stosujemy następujące zabiegi operacyjne: boczne artroskopowe uwolnienie rzepki, przeniesienie przyczepu głowy przyśrodkowej mięśnia czworogłowego uda, przeniesienie guzowatości kości piszczelowej, anatomiczną rekonstrukcję troczka przyśrodkowego. W przypadku istnienia wskazań medycznych, bardzo dobre rezultaty w uzyskaniu stabilności rzepki, przynosi zabieg rekonstrukcji troczka przyśrodkowego. W połączeniu z bocznym uwolnieniem w znaczny sposób poprawia ustawienie rzepki we wcięciu międzykłykciowym, stabilizuje tor ruchu podczas zgięcia i wyprostu kolana, zabezpiecza rzepkę przed kolejnymi zwichnięciami.

Posiadamy również duże doświadczenie w doborze wkładek ortopedycznych korygujących koślawe ustawienie kolan. Wkładki mają za zadanie redukować wektor sił spychających rzepkę do boku. Zaopatrzenie ortopedyczne stosujemy zarówno przed i po zabiegu operacyjnym. Istotnym elementem leczenia jest również rehabilitacja. Utrwala efekt operacji, przywraca odpowiednią siłę i dynamikę stawu kolanowego. W technikach rehabilitacyjnych stosujemy zabiegi mobilizacji dośrodkowej rzepki, plastrowanie tzw. taiping, oraz zabiegi przywracające odpowiednią równowagę mięśniową.