Znieczulenie ogólne

1. Znieczulenie ogólne dotchawicze:

Polega na dożylnej  podaży leków usypiających, zwiotczających i silnych, narkotycznych leków przeciwbólowych. Po zaśnięciu pacjenta i uzyskaniu zwiotczenia wszystkich mięsni lekarz anestezjolog intubuje pacjenta, tzn. zakłada specjalną rurkę do tchawicy. Umożliwia to prowadzenie sztucznej wentylacji czyli oddychanie za pacjenta prowadzone przez specjalny aparat do znieczulenia.

W trakcie narkozy podawane są w sposób ciągły wyżej wymienione leki utrzymując sen, silne działanie przeciwbólowe oraz zwiotczenie mięsni.

Po zakończeniu zabiegu pacjent wybudzany jest jeszcze na sali operacyjnej a następnie przez dwie godziny monitorowane są funkcje życiowe na sali pooperacyjnej.

2. Znieczulenie ogólne dożylne:

Polega na dożylnej podaży leków usypiających i przeciwbólowych, bez środków zwiotczających, dzięki czemu pacjent może oddychać samodzielnie.

Znieczulenie to jest wykorzystywane do drobnych, mniej bolesnych zabiegów.