Staw kolanowy: Zmiany zwyrodnieniowe

Rejestracja na wizytę lekarską

Jest to najczęstsza, nieodwracalna choroba stawów, w której dochodzi do niszczenia chrząstki stawowej oraz warstwy podchrzęstnej z wytwarzaniem nowej kości. Dochodzi do zaburzenia zborności (dopasowania) stawu ze wzmożonym tarciem pomiędzy zniszczonymi powierzchniami stawowymi. Choroba dotyczy około 70-80% ludzi po 65 roku życia, jednak nie u wszystkich jest na tyle nasilona, aby powodować duże dolegliwości bólowe i ograniczenie ruchomości. Najczęstszymi przyczynami zmian zwyrodnieniowych są: otyłość, zmiany przeciążeniowe, choroby ogólnoustrojowe i zaburzenia metaboliczne, martwice chrzęstno-kostne, zaburzenia kongruencji (dopasowania), niestabilności, uszkodzenia struktur wewnątrzstawowych, przebyte urazy lub procesy zapalne. W przebiegu choroby zwyrodnieniowej chory odczuwa ból przy ruchach, czasami również dotyku, trzeszczenia przy wykonywaniu ruchów, ograniczenie ruchomości stawowej, czasami zniekształcenia osi kończyny.

Dolegliwościom towarzyszą objawy przewlekłego zapalenia błony maziowej stawu, które charakteryzują się wysiękiem stawowym i podwyższeniem ciepłoty skóry nad stawem. Zaawansowane zmiany zwyrodnieniowe z przewlekłym zespołem bólowym mogą być leczone jedynie przez zabieg wszczepienia sztucznego stawu, który trwale uwalnia chorego od bólu i deficytu ruchomości.

Obecne zaawansowane techniki implantacyjne zapewniają długotrwałe, bardzo dobre wyniki operacyjne u ludzi w 50-60 r.ż. Materiały, z których produkowane są endoprotezy wciąż ulegają modyfikacji i zmianom w celu przedłużenia żywotności wszczepu szczególnie u osób młodych i poprawy ich integracji z ludzką kością.