Zmiany zwyrodnieniowe stawu barkowo - obojczykowego

Rejestracja na wizytę lekarską

Zmiany zwyrodnieniowe stawu mogą powodować intensywne dolegliwości bólowe, które mają wpływ na znaczne ograniczenie ruchomości całej kończyny. Często towarzyszą patologii stożka rotatorów (lub nawet powodują patologię, poprzez wyrośla kostne zwężające przestrzeń podbarkową, w której przebiegają mięśnie). Zabieg operacyjny polega na resekcji artrskopowej zwyrodniałego stawowego końca barkowego obojczyka wraz z wyroślami kostnymi. Zabieg nie wpływa istotnie na zakres ruchomości stawu. Pozwala na bardzo szybką rehabilitację i powrót funkcji operowanej kończyny.