Złamania w okolicy łokcia: Złamanie szyjki kości promieniowej

Rejestracja na wizytę lekarską

W przypadku braku przemieszczenia wystarczające jest leczenie zachowawcze. W innych przypadkach wymagane jest nastawienie z unieruchomieniem kończyny w opatrunku gipsowym lub leczenie operacyjne.