Złamanie guzka większej kości ramiennej

Rejestracja na wizytę lekarską

Do złamania dochodzi zazwyczaj w przypadku zadziałania siły bezpośredniej (np. w wyniku upadku) lub w przebiegu zwichnięcia stawu ramienno-łopatkowego. W większości przypadków złamania są nieprzemieszczone i nie wymagają leczenia operacyjnego. W przypadkach, w których dojdzie do istotnego przemieszczenia złamanego guzka większego, konieczny jest zabieg operacyjny.

Jest to spowodowane usytuowaniem przyczepu stożka rotatorów do guzka, a w szczególności mięśnia nadgrzebieniowego. Zabieg operacyjny pozwala odtworzyć prawidłową biomechemikę stawu oraz odzyskać prawidłową siłę i pełny, niebolesny zakres ruchu.