Złamania w okolicy łokcia: Złamanie głowy kości promieniowej

Rejestracja na wizytę lekarską

Złamanie głowy kości promieniowej powstaje najczęściej w wyniku upadku na wyprostowaną w łokciu kończynę górną. W trakcie urazu często dochodzi do zmiażdżenia i rozkawałkowania głowy kości promieniowej. Ponieważ jest to złamanie śródstawowe najważniejsze jest możliwie jak najwierniejsze odtworzenie powierzchni stawowych, czyli tych fragmentów kości, które bezpośrednio stykają się ze sobą umożliwiając ruch w stawie. Równie ważne jest odtworzenie kształtu głowy oraz stabilne zespolenie odłamów z użyciem śrub Herberta lub małych domodelowanych do kształtu głowy płytek. W niektórych przypadkach gdy zespolenie przy użyciu standardowych metod nie jest możliwe, głowa kości promieniowej może zostać zastąpiona endoprotezą.