Złamania

Rejestracja na wizytę lekarską

W Klinice zajmujemy się leczeniem złamań kości. Główną domeną naszego ośrodka jest leczenie złamań dostawowych i okołostawowych w obrębie stawu kolanowego, skokowego, ramiennego, łokciowego i nadgarstka. Wykonujemy również procedury zespolenia złamań kości długich: udowej, piszczelowej, ramiennej, kości przedramienia z użyciem techniki blokowanego gwoździowania śródszpikowego, jak również z użyciem nowoczesnych zespoleń stabilnych kątowo. Wykonujemy również repozycje złamań pod kontrolą monitora rentgenowskiego.