Złamania w obrębie stopy: Złamania w obrębie kości śródstopia i palców

Rejestracja na wizytę lekarską

Jeśli złamanie jest niestabilne i nie jest możliwe utrzymanie nastawienia za pomocą unieruchomienia zewnętrznego, jest to wskazanie do wykonania stabilizacji odłamów np. drutami Kirschnera pod kontrolą RTG. W pewnych przypadkach zamknięta repozycja okazuje się nie możliwa i wymagana jest repozycja na otwarto ze stabilizacją odłamów, do której są używane różne rodzaje mikro płytek i śrub.