Obręcz barkowa i kość ramienna: Złamania w obrębie kości ramiennej

Rejestracja na wizytę lekarską

Niektóre złamania kości ramiennej mogą być leczone zachowawczo, jednak w przypadku złamań ze znacznym przemieszczeniem odłamów wymagane jest leczenie operacyjne. W zależności od typu i lokalizacji złamania w leczeniu operacyjnym stosowane są zespolenia przykostne z ograniczonym przyleganiem (płyty LCP - low contact plate), zespolenia przykostne stabilne kątowo lub zespolenia śródszpikowe przy użyciu nowoczesnych tytanowych gwoździ śródszpikowych.  Po leczeniu operacyjnym średni pobyt w szpitalu wynosi 1 - 2 doby.

W wyjątkowych przypadkach złamań wielofragmentowych nasady bliższej kości ramiennej wskazane może być wykonanie częściowej lub całkowitej alloplastyki stawu ramiennego czyli wymienienie całego stawu lub jego części na sztuczny.