Złamania: Złamania okolicy stawu skokowego

Rejestracja na wizytę lekarską

Złamania stabilne rokują bardzo dobrze niezależnie od zastosowanego leczenia i powinny być leczone zachowawczo.

Złamania niestabilne. Większość niestabilnych złamań można nastawić sposobem zamkniętym, często jednak trudno utrzymać nastawienie złamania w prawidłowej pozycji. W tych przypadkach konieczne jest monitorowanie ustawienia odłamów wykonująć kontrolne badanie rtg w odstępach siedmiodniowych.

Ze względu na możliwość wtórnych przemieszczeń oraz wystąpienie niedopasowania powierzchni stawowych, prowadzące do szybkiego zwyrodnienia stawu, preferowaną metodą leczenia niestabilnych złamań stawu skokowego jest otwarte nastawienie i stabilizacja wewnętrzna za pomocą płytek i śrub.