Złamania okolicy kolana: Złamania nadkłykciowe

Rejestracja na wizytę lekarską

Przy złamaniach nadkłykciowych (kość udowa) leczeniem z wyboru jest stabilizacja wewnętrzna umożliwiająca wczesną mobilizację stawu kolanowego. Można stosować różne metody, w tym gwoździowanie śródszpikowe, płytki LISS i inne.