Złamania: Złamania kości piszczelowej

Rejestracja na wizytę lekarską

Część złamań bez przemieszczenia może być leczona zachowawczo (w gipsowym opatrunku udowym), wiąże się to jednak z długotrwałym unieruchomieniem zarówno stawu kolanowego i skokowego powodując powstanie ich przykurczów wymagających w konsekwencji dłuższego usprawniania i rehabilitacji kończyny. W przypadku złamań z przemieszczeniem wykonuje się  operacyjną stabilizację złamania z użyciem gwoździa śródszpikowego, wewnętrznej płytki (system małoinwazyjny LISS) lub zespolenia zewnętrznego (zwłaszcza w przypadku złamań otwartych).