Wypis ze Szpitala

Decyzję o wypisaniu pacjenta podejmuje lekarz w oparciu o aktualną wiedzę dotyczącą stanu zdrowia Pacjenta. Pacjent zostaje wypisany z Kliniki, gdy hospitalizacja jest zakończona. Wypisy odbywają się po wizycie lekarskiej, a wszelkie formalności związane z wypisem ze szpitala przeprowadzane są na Izbie Przyjęć.

W dniu wypisu z Kliniki lekarz wystawia kartę informacyjną leczenia z opisem choroby, przebiegiem leczenia, informacją o przeprowadzonych badaniach oraz z wykazem zaleceń pohospitalizacyjnych dotyczących przyjmowania leków, dietetycznych, opieki pielęgniarskiej, zabiegów pielęgnacyjnych oraz innych wskazówek. Otrzymane dokumenty należy zachować i przedstawić lekarzowi podczas badań kontrolnych.

Wypisy od poniedziałku do piątku odbywają się w godzinach od 11.00 - 14.00.

Wypisy w soboty odbywają się od godziny 09.00.

Godzina wypisu uzależniona jest od decyzji lekarz prowadzącego i stanu miejscowego i ogólnego pacjenta.