Wskazania do artroskopii stawu biodrowego: Wolne ciała wewnątrzstawowe

Rejestracja na wizytę lekarską

Najczęstszą przyczyną wolnych ciał wewnątrzstawowych są:

a) urazy, które doprowadzają do oderwania fragmentu chrząstki stawowej
b) schorzenia błony maziowej (chondromatoza).

Wolne ciała wewnatrzstawowe mogą zaklinować się w szparze stawowej doprowadzając do dalszych, wtórnych uszkodzeń - stąd wskazania do ich usunięcia. Ciała wolne możemy usunąć artroskopowo poprzez 2-3 dojścia nie większe niż 1cm. Jest to duża zaleta w stosunku do wcześniejszych zabiegów operacyjnych, przeprowadzanych na otwarto.