Łokieć: Wolne ciała śródstawowe

Rejestracja na wizytę lekarską

Wolne ciała śródstawowe to ciała chrzęsto-kostne, znajdujące się wewnątrz stawu, wyodrębniające się ze zniszczonej chrząstki lub kości. Objawy schorzenia są dość charakterystyczne: najczęściej jest to ograniczenie ruchu, nagłe blokowanie ruchu, uczucie przeskakiwania i trzaskania w stawie. Wolne ciała zwykle pojawiają się w wyniku przebytych urazów oraz w przebiegu takich chorób jak zwyrodnienie stawu, martwica chrzęstno- kostna, niestabilności stawu łokciowego, chondromatoza.

Leczenie zachowawcze nie jest zalecane z uwagi na możliwość niszczenia chrząstki przez wolne ciała. Leczeniem z wyboru w tych przypadkach jest artroskopia umożliwiająca w sposób małoinwazyjny usunięcie wolnych ciał. Po leczeniu operacyjnym staw jest wcześnie usprawniany bez konieczności unieruchomienia.