Staw kolanowy: Więzadło krzyżowe przednie ACL

Rejestracja na wizytę lekarską

Uszkodzenia ACL stanowią problem społeczny, dotyczą aktywnych zawodowo ludzi, którzy przez długi okres wymagają zwolnienia z pracy, a skutki urazu mogą powodować u nich rozwój wczesnej choroby zwyrodnieniowej stawu. W ciągu jednego sezonu narciarskiego w Stanach Zjednoczonych uszkodzenie ACL występuje u ponad 100 000 osób.

W leczeniu uszkodzeń łąkotek, zmian chorobowych chrząstki stawowej i uszkodzeń więzadeł krzyżowych powszechne zastosowanie znalazła chirurgia artroskopowa. Wprowadzenie jej spowodowało gwałtowny wzrost rozpoznawanych uszkodzeń ACL.

Spośród wszystkich więzadeł kolana, ACL najczęściej ulega uszkodzeniu, prowadząc do powstania przedniej niestabilności. Odgrywa ono kluczową rolę w stawie kolanowym, powszechnie znane jest stwierdzenie Almanna, iż uszkodzenie więzadła krzyżowego przedniego jest "początkiem końca" stawu kolanowego (ang. beginning of the end for the knee).