Staw kolanowy: Wielokierunkowe niestabilności

Rejestracja na wizytę lekarską

Uszkodzenia i operacje naprawcze wielokierunkowych niestabilności

W przypadku masywnych uszkodzeń kolana dochodzi do wielowięzadłowych uszkodzeń stawu. Doprowadza to, do wielokierunkowej niestabilności, która w krótkim czasie powoduje powstanie zmian zwyrodnieniowych i nieprawidłowych faz przenoszenia obciążeń w stawie kolanowym. W takim wypadku najważniejsze jest ustalenie, które więzadła stawu kolanowego zostały uszkodzone. W celu diagnozy stosuje się badanie ortopedyczne, zdjęcia w projekcjach wymuszonych oraz badanie rezonansu magnetycznego.

Prawidłowe rozpoznanie pozwala na ustalenie schematu leczenia rekonstrukcyjnego, które w sposób bezpieczny pozwoli na przywrócenie stabilności kolana. Prawidłowe rozpoznanie jest także kluczem do ustalania kolejności zabiegów, wyboru odpowiednich przeszczepów oraz przerw pomiędzy kolejnymi zabiegami.

W naszej klinice oferujemy przeprowadzenie zabiegów naprawczych z zastosowaniem małoinwazyjnych technik operacyjnych oraz odpowiedni dobór przeszczepów. W przypadkach złożonych niestabilności bardzo istotne jest postępowanie rehabilitacyjne, bez którego nawet poprawnie przeprowadzone zabiegi naprawcze nie przyniosą oczekiwanego rezultatu.