Chrząstka stawowa: Uszkodzenia chrząstki

Rejestracja na wizytę lekarską

Zespół przedwczesnego zużywania i zużycia chrząstki stawowej jest znamienny dla współczesnych czasów. Do niedawna, ta wysoce okaleczająca choroba, w której dochodzi do niszczenia chrząstki stawowej, była domeną osób starzejących się i starych. W chwili obecnej dotyczy już tzw. młodych dorosłych, a nawet młodzieży. Główną przyczyną zespołu przedwczesnego zużycia chrząstki są sumujące się przeciążenia i mikrourazy (otyłość, mało aktywny tryb życia, szkodliwe obciążenia mechaniczne stawów spowodowane okazjonalnie wykonywanymi ćwiczeniami fizycznymi - aerobik, siłownie, ścieżki zdrowia). Kolejnym powodem pojawienia się choroby jest rabunkowa eksploatacja narządu ruchu wśród sportowców zawodowych. Częstą przyczyną postępującego uszkodzenia warstwy chrzęstnej jest niestabilność stawu wynikająca z uszkodzenia więzadeł lub brak amortyzatora - łąkotki. Uszkodzenie chrząstki powinno być rozpoznane i leczone jak najwcześniej, zanim dojdzie do powstania rozległej zmiany zwyrodnieniowej. Niestety nie istnieje ścisła zależność pomiędzy wielkością i głębokością uszkodzenia chrząstki, a dolegliwościami odczuwanymi przez pacjenta. Bardzo wielu sportowców jest niewrażliwych na ból i nie odczuwa uszkodzenia chrząstki. Raz uszkodzona chrząstka w sposób biologiczny może zostać zregenerowana jedynie z wytworzeniem blizny chrząstko podobnej - tzw. chrząstki włóknistej. Chrząstka włóknista nie posiada takiej wytrzymałości i sprężystości jak chrząstka szklista, poza tym jest mniej odporna na obciążenia i kolejne urazy.

Przyczyny uszkodzenia chrząstki stawowej

 • uraz
 • niestabilność
 • brak lub uszkodzenie łąkotki
 • zaburzenie osi stawu
 • nadmierna eksploatacja
 • długie unieruchomienie lub bardzo ograniczona aktywność ruchowa
 • częste iniekcje dostawowe sterydów u ludzi młodych
 • schorzenia ogólnoustrojowe np. reumatyzm, dna moczanowa

Dlaczego pojawia się ból?

 • uszkodzona chrząstka (niestabilne fragmenty) ulegając rozpadowi, prowadzi do powstania substancji drażniących zakończenia receptorów bólowych w stawie oraz nawracających wysięków
 • w miejscu uszkodzenia odsłonięte są receptory bólowe umiejscowione w warstwie podchrzęstnej
 • niestabilne fragmenty chrząstki wklinowują się pomiędzy powierzchnie stawowe dając uczucie tarcia lub zablokowania tzw.: pseudobloki