Urazowe zwichnięcie stawu barkowo-obojczykowego

Rejestracja na wizytę lekarską

Do urazu dochodzi najczęściej w wyniku bezpośredniego uderzenia w staw barkowy przy odwiedzionej kończynie górnej. Wyróżniamy sześciostopniowy podział uszkodzeń tego stawu.

W naszym ośrodku, w przypadku całkowitych uszkodzeń tego stawu (typ III – VI), stosujemy leczenie operacyjne z odtworzeniem więzadła kruczo - obojczykowego. Procedurę wykonujemy zarówno na "otwarto" oraz artroskopowo. Zabieg zapewnia przywrócenie prawidłowej i bezbolesnej funkcji stawu, co ma szczególne znaczenie dla sportowców i osób wykonujących ciężką pracę fizyczną. W literaturze fachowej istnieją rozbieżne opinie, co do wskazań operacyjnego leczenia typu III uszkodzenia. Naszym zdaniem, zabieg artroskopowej rekonstrukcji jako zabieg mało inwazyjny, jest najbardziej anatomiczną metodą leczenia zwichniętego stawu. Rezultaty zabiegu, są bardzo dobre i dają lepsze wyniki funkcjonalne niż leczenie zachowawcze. Ma to szczególne znaczenie u osób młodych i aktywnych sportowo. W przypadkach ostrych uszkodzeń stosujemy stabilizację w miejscu uszkodzonego więzadła kruczo-obojczykowego z zastosowaniem systemu TightRope. W przypadku uszkodzeń zastarzałych stosujemy otwarty zabieg z odtworzeniem więzadła kruczo-barkowego, a w przypadku wskazań oszczędzającą resekcję części dystalnej powierzchni stawowej obojczyka.