Ultradźwięki

UD to drgania mechaniczne, przekraczające słyszalność ucha ludzkiego. W terapii wykorzystywane są częstotliwości 800, 1000 i 2400kHz.

Podstawowym wpływem na tkanki jest tzw. mikromasaż- wywoływany przez wahania ciśnienia w przebiegu fali ultradźwiękowej. Drugą składową jest działanie cieplne- zależne od dawki natężenia UD, czasu nadźwiękawiania oraz właściwości fizycznych tkanek objętych zabiegiem. Ultradźwięki mają działanie przeciwbólowe, rozluźniające oraz przyspieszające gojenie.