Terapia Neurotaktylna.

Neurosensoryczna terapia taktylna proponuje techniki terapeutyczne, które wpływają na rozwój półkul i kory mózgowej, śródmózgowia i tylnych partii mózgu. W czasie terapii stosuje się specjalne techniki stymulacji, które pobudzają oraz przygotowują receptory skóry do prawidłowego odbioru bodźców sensoryczno – motorycznych pochodzących z otoczenia. Zwiększa świadomość ciała i reguluje zaburzenia skóry w odbiorze wrażeń dotykowych. Reguluje reakcje mózgu na informacje pochodzące ze skóry i mięśni. Działa relaksująco i wyciszająco na układ nerwowy.

Terapia skierowana jest zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych z :

- FAS,

- Epilepsja,

- zespół Downa,

- zaburzenia mowy,

- Mpdz,

-  dokuczające lęki i fobie,

- problemy z koncentracją,

- emocjonalna niestabilność,

- przejawy zachowania agresywnego,

- trudności w nauce, głęboka dyslekcja i dysgrafia,

- autyzm, zespół Aspergera,

- opóźniony rozwój psychomotoryczny i umysłowy,

- zespół nadpobudliwości psychoruchowej.

- uszkodzenie układu nerwowego.

 

KONTAKT:

Tel. 32 475 93 46, -41

e-mail: rh@sport-klinika.pl

          anna.manka@sport-klinika.pl