Terapia NDT - BOBATH

Usprawnianie według tej metody ma pomóc dziecku we wszechstronnym rozwoju tak aby mogło uzyskać niezależność w życiu i wykorzystać swoje możliwości na tyle, na ile pozwala istniejące zaburzenie OUN.

Rozwój dziecka z dysfunkcją OUN przebiega inaczej. Doświadczenia ruchowo -  czuciowe u takiego dziecka są odmienne, co powoduje nieprawidłowe odczuwanie własnego ciała oraz nieprawidłowe ruchy. Reakcje prostowania i równowagi często nie rozwijają się. Zaburzenia w napięciu mięśni i niewłaściwe jego rozłożenie powodują powstawanie odmiennych wzorców ruchowych, typowych dla poszczególnych zaburzeń. Nieprawidłowości dotyczą kontroli głowy i tułowia. Dominują wzorce zgięciowe i wyprostne, a rozwój ruchów rotacyjnych jest znacznie upośledzony.

W związku z powyższym główne zasady usprawniania obejmują:

- wpływanie na napięcie mięśniowe,

- wykorzystywanie i utrwalanie zdobytych umiejętności ruchowych w czynnościach dnia codziennego.

 - odpowiednie doznania ruchowe i czuciowe dziecka umożliwiają jego dynamiczną aktywację.

KONTAKT:

Tel. 32 475 93 46, -41

e-mail: rh@sport-klinika.pl

          anna.manka@sport-klinika.pl