Techniki stabilizacji stawów kkd, kkg i kręgosłupa

To nowoczesna koncepcja terapii wykorzystywana w leczeniu schorzeń kręgosłupa oraz kończyn górnych i dolnych. Celem terapii jest omówienie i uświadomienie pacjentowi neurofizjologicznej funkcji mięśni głębokich (poprzeczny brzucha, wielodzielny), które lokalnie stabilizują tułów, oraz mięśni globalnych.

W rejonie tułowia system mięśni lokalnych jest aktywowany w pierwszej kolejności, tworząc fundament dla systemu mięśni globalnych odpowiedzialnych za ruch. Osłabienie centralnego systemu stabilizującego wpływa na stawy kończyn. Lokalne problemy utraty kontroli motorycznej są najczęściej skutkiem urazów i zabiegów operacyjnych. Nie wyleczona dysfunkcja w jednym ze stawów kończyn może mieć wpływ na globalną statykę i być przyczyną utraty stabilności. Po zrozumieniu tej koncepcji pacjent pod okiem fizjoterapeuty przystępuje do realizacji pokazanych ćwiczeń. Terapię kontynuuje w warunkach domowych, a także wprowadza ją w życie podczas wykonywania czynności dnia codziennego. Dzięki swej prostocie i - co ważne - dużej skuteczności, terapia ta znajduje coraz więcej zwolenników.