Techniki na tkankach miękkich - osteopatia

Osteopatia jest metodą, w której badanie manualne służy postawieniu diagnozy i leczeniu. Osteopatia przyjmuje zależność pomiędzy ciałem, psychiką i umysłem zarówno w zdrowiu jak i w chorobie. Traktuje się tutaj ciało ludzkie jako całość w aspekcie strukturalnym jak i funkcjonalnym. Zakłada się, że organizm ludzki posiada zdolności do samoregulacji i przywracania homeostazy. Leczenie osteopatyczne jest ściśle związane z przenikaniem się i wzajemnym powiązaniem tych mechanizmów.

Główne zasady:

  1. Organizm ludzki to jedność.
  2. Budowa ciała oraz zachodzące w nim procesy są wzajemnie powiązane zarówno strukturalnie jak i duchowo i psychicznie.
  3. Organizm ludzki posiada własne mechanizmy samoleczenia i samoregulacji.
  4. Procesy lecznicze wynikają z powyższych.

Myślenie osteopatyczne koncentruje się przede wszystkim na zdrowiu, a nie na zwalczaniu chorób.

Niektóre z technik wykorzystywanych w osteopatii:

  • (PIR) Relaksacja Poizometryczna,
  • (MET) Techniki Energizacji Mięśni,
  • Mobilizacja i manipulacja powięzi,
  • Terapia z wykorzystaniem łańcuchów biokinematycznych.