Szkoła niemiecka

Jest to koncepcja badania i leczenia pacjenta. Zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem zaburzeń strukturalnych narządu ruchu (stawów, mięśni i nerwów). Charakteryzuje się rozbudowanym schematem badania różnicującego.

W wyniku prowokacji określonych tkanek odnajduje się zaburzone struktury, określa stopień ich uszkodzenia oraz odnajduje przyczyny dolegliwości.

W leczeniu stosowane są techniki:

  • mobilizacja stawów
  • neuromobilizacja struktur nerwowych
  • leczenie tkanek miękkich
  • medyczny trening funkcjonalny z użyciem urządzeń treningowych dostosowanych do problemów