Specyficzna Sportowa Rehabilitacja

To szereg działań terapeutycznych, ukierunkowanych na rehabilitację urazów sportowych zarówno dla zawodowych sportowców jak i amatorów.   Postępowanie terapeutyczne obejmuje kompleksowe usprawnianie, trening motoryczny, odbudowę propriocepcji i ocenę funkcjonalną sportowca.

 Celem  jest bezpieczny i szybki powrót do uprawiania sportu oraz zmniejszenie ryzyka występowania kolejnych urazów.