Smith & Nephew

Kolano

Całkowita endoprotezoplastyka stawu kolanowego implantami Smith&Nephew

Kiedy uszkodzenie stawu kolanowego lub choroba zwyrodnieniowa są tak poważne, że uniemożliwiają wykonywanie podstawowych czynności życia codziennego, lekarz może podjąć decyzję o całkowitej endoprotezoplastyce kolana.

Zabieg ten polega na usunięciu obu uszkodzonych przedziałów stawu kolanowego i zastąpieniu ich protezą, która zapobiegnie obcieraniu się kości udowej i piszczelowej o siebie oraz zagwarantuje płynną pracę tego stawu.

Przy całkowitej endoprotezoplastyce stawu kolanowego stosuje się następujący typ protezy. Jest ona zbudowana z czterech części. Cześć piszczelowa protezy składa się z dwóch elementów i jest mocowana do wierzchołka goleni. Część ta zawiera metalowy element pozwalający na umocowanie jej bezpośrednio do kości, oraz plastikową przekładkę, która tworzy powierzchnię nośną. Część udowa protezy jest mocowana do dolnej części kości udowej oraz bruzdy międzykłykciowej. Czwarty element protezy stawu kolanowego mocowany jest do wewnętrznej powierzchni rzepki i styka się z kością udową. Zabieg ten wymaga dłuższego pobytu pacjenta w szpitalu, a także znacznie wydłużonego czasu rehabilitacji.

Małoinwazyjna jednoprzedziałowa endoprotezoplastyka stawu kolanowego implantami Smith&Nephew

Ból kolana wywołany chorobą zwyrodnieniową może powodować problem z wykonaniem najprostszych czynności dnia codziennego, których większość związana jest z poruszaniem się. Jeżeli leczenie zachowawcze nie daje oczekiwanych rezultatów, należy rozważyć zabieg endoprotezoplastyki stawu kolanowego.

Jednoprzedziałowa endoprotezoplastyka jest znacznie mniej inwazyjna niż całkowita endoprotezoplastyka kolana, i często jest jedynym sposobem na przywrócenie zdrowia i aktywności ludziom cierpiącym na zapalenie stawu lub z powodu jego kontuzji. W trakcie zabiegu usuwana jest tylko uszkodzona część stawu a pacjent pozostaje w szpitalu 1-2 dni.

Małoinwazyjna technika operacyjna pozwala lekarzowi na odsłonięcie uszkodzonej części stawu kolanowego, a przy użyciu precyzyjnych narzędzi Accuris firmy smith&nephew na zastąpienie jej jednoprzedziałową protezą.

Zabieg operacyjny założenia jednoprzedziałowej endoprotezy ACCURIS składa się z kilku poniżej przedstawionych etapów:

 1. dostęp do stawu za pomocą 7,5 - 10 cm cięcia,
 2. odpowiednie zbalansowanie stawu kolanowego,
 3. ukształtowane końców kości udowej i piszczelowej w celu osadzenia implantów,
 4. osadzenie próbnych implantów dla oceny odpowiedniego zosiowania stawu,
 5. po ocenie ustawienia komponenty próbne są usuwane,
 6. osadzenie ostatecznych komponentów: udowego i piszczelowego,
 7. rana operacyjna zostaje zamknięta.


Biodro


Endoprotezoplastyka całkowita stawu biodrowego implantami Smith&Nephew

Zabieg operacyjny polega na oszczędnej, całkowitej resekcji powierzchni stawowych chorego stawu i zastąpieniu ich sztucznym stawem. Endoproteza całkowita składa się z trzech elementów:

 • panewkowego: metalowa panewka oraz polietylenowy lub metalowy wkład (części osadzane w panewce kości miednicy)
 • główki - element łączący panewkę z trzpieniem
 • trzpienia (część osadzana w kości udowej)

Endoprotezplastyka połowicza Birmingham Hip Resurfacing (BHR) implantami Smith&Nephew

Stosowana szczególnie u ludzi młodych i w średnim wiek, u których najprawdopodobniej, nie będzie to ostatni zabieg endoprotezoplastyki (ze względu na przewidywane obluzowanie po kilkunastu latach).

Zalety:

 • wyeliminowanie wkładki polietylenowej panewki poprzez zastosowanie powierzchni metalowej (brak drobin ścieranego polietylenu, odpowiedzialnych za proces późnego obluzowania endoprotezy)
 • większa wytrzymałość powierzchni metalowych na ścieranie
 • możliwość łatwego i prostego zabiegu wymiany elementu udowego po kilku latach, z pominięciem typowych procedur rozległego zabiegu rewizyjnego. Jest możliwe implantowanie normalnego trzpienia typowej endoprotezy w zdrową, nieobjęta procesem zniszczenia kość
 • bardziej anatomiczny kształt sztucznego stawu zastępujący zwyrodniałą głowę kości udowej
 • różnica w budowie i średnicy głowy i wnętrza panewki zmniejsza znacznie ryzyko zwichnięć, poprawiając przy tym zakres bezpiecznego ruchu
 • łatwiejsza i szybsza rehabilitacja


Przeszkody:

 • droższa cena endoprotezy
 • dostęp operacyjny (cięcie, blizna) porównywalne jak w zabiegu endoprotezoplastyki całkowitej


więcej o: Smith&Nephew