S-E-T, Neurac

System ćwiczeń wg metody S-E-T jest bezbólową, bezwysiłkową terapią funkcjonalną, podczas której pacjent wykonuje precyzyjne ruchy oparte na zasadach fizjologicznych według naturalnych osi ruchu. Ćwiczenia uwalniają od nadmiernego napięcia i bólu (podobnie jak w czasie ćwiczeń w wodzie), a dodatkowo wykonuje się je bardzo precyzyjnie zgodnie z osiami ruchu. Rozluźnienie napiętych mięśni jest osiągane poprzez powtarzające się bezbólowe ruchy.