Rzecznik Praw Pacjenta

Rzecznik Praw Pacjenta jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach ochrony praw pacjentów określonych w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417).

 

Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta:

800-190-590 (czynna pn. - pt. w godz. 9.00 - 21.00 )

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa

Sekretariat:
tel.: (22) 532-82-50
fax.: (22) 532-82-30
sekretariat@bpp.gov.pl