Dr n. med. Roman Nowak

Specjalista Ortopeda Traumatolog

 

WYKSZTAŁCENIE:

2010-2011      Studia podyplomowe: IT w medycynie – Bioinformatyka. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach – Instytut Informatyki. Uniwersytet Śląski w Katowicach

1995                Specjalizacja II stopnia Ortopedia i Traumatologia

1994                Stopień naukowy doktora nauk medycznych w zakresie medycyny na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: „Ocena trójpłaszczyznowej deformacji kręgosłupa i klatki piersiowej w skoliozie idiopatycznej przy użyciu nowoczesnych metod obrazowania”, Wydział Lekarski w Zabrzu, Śląska Akademia Medyczna

1990                Specjalizacja I stopnia Ortopedia i Traumatologia

1980-1987      Śląska Akademia Medyczna – Wydział Lekarski Katowice

 

 

Kariera zawodowa

1987-1995      Lekarz asystent – Katedra i Kliniczny Oddział Ortopedii ŚlAM. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 Sosnowiec

1995-2009      Adiunkt – Katedra i Kliniczny Oddział Ortopedii ŚlAM. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 Sosnowiec

2009-2015      starszy wykładowca – Katedra i Kliniczny Oddział Ortopedii ŚUM. Wojewódzki Szpital      Specjalistyczny nr 5 Sosnowiec

2008-2012      po. Kierownik – Katedra i Kliniczny Oddział Ortopedii ŚUM. Wojewódzki Szpital                              Specjalistyczny nr 5 Sosnowiec

2008-2011      Ordynator Kliniczny Oddział Ortopedii ŚUM. Wojewódzki Szpital                                           Specjalistyczny nr 5 Sosnowiec

2011- 2015     po. Ordynator – Kliniczny Oddział Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej, Onkologicznej                        i Rekonstrukcyjnej. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 Sosnowiec

2011-2015      Prezes Fundacji Politrauma działającej przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym                         nr 5 w Sosnowcu

2015 – nadal   zatrudniony kontraktowo do świadczenia usług medycznych w:  

                        Euromedic Medical Center Katowice,

                        NZOZ Euromedic Kliniki Specjalistyczne S.A. w Katowicach,

                        LUX MED Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

                        Centrum Medyczne SIGNUM – Katowice,

                        Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu                     Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.

                       2016 - nadal Sport-Klinika Żory

 

Ważniejsze staże, kursy, szkolenia

1986                      9 miesięcy – lekarz stażysta- Kantonalny Szpital Uniwersytecki, Genewa, Szwajcaria

1991                      1 miesiąc – staż Oddział Ortopedii. Sonderborg. Dania

1996                      Kurs szkoleniowy- Wydłużanie kończyn techniką Ilizarowa. Zakopane, Polska

1997                      Kurs szkoleniowy - Praktyczne zastosowanie instrumentarium DERO w leczeniu                                            operacyjnym kręgosłupa. Zakopane, Polska

1998                      Kurs szkoleniowy AO. Zasady operacyjnego leczenia złamań. Kraków, Polska

1998                      Kurs szkoleniowy. Leczenie operacyjne zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa. Hopital                                 Neurologique, Service de Neurochirurgie. Lyon, Francja

1999                      Eurospine- Annual Meeting of the Spine Society of Europe, Monachium, Niemcy

1999                      GICD’s 3rd  Eastern European Forum- Management of Spinal Disorders,                                                           St.Petersburg, Rosja

2003                      Kurs szkoleniowy. Advanced techniques in image guided surgery. Lozanna,                                                     Szwajcaria

2003                      Kurs szkoleniowy. Spinal deformities and Compression Syndromes. Barcelona,                                              Hiszpania

2003                      Eurospine – Annual Meeting of the Spinal Society of Europe. Praga, Czechy

2003                      Surgical treatment of degenerative spine- sympozjum – Poznań, Polska

2004                      Live Spine Surgery Symposium, Less Invasive Spine Surgery (LISS). Bern,                                                       Szwajcaria

2004                      wykładowca - AO Spine Central European Comprehensive Course, Warszawa, Polska

2004                      PRODISC – L Spine Arthroplasty Course – Praga, Czechy

2004                      Teoretical and Practical Course in spinal arthroplasty: Maverick – Lumbar                                                      Replacement System –               Poznań , Polska

2005                      Eurospine – Annual Meeting of the Spinal Society of Europe. Barcelona, Hiszpania

2005                      Prodisc Cervical Spine Arthroplasty Course. Straubing. Niemcy

2006                      AO Spine Course – Spinal Deformities and Trauma, Davos, Szwajcaria

2007                      North American Spine Society Annual Meeting, Austin, USA

2009                      Eurospine– Annual Meeting of the Spinal Society of Europe. Warszawa, Polska

2009                      Surgeon Training Program of Kyphon Balloon Kyphoplasty, Saltzburg, Austria

2009                      Understanding the treatment of spine deformity-course, Wroclaw, Poland

2010                      AOSpine- Degenerative lumbar spine and spinal trauma Advanced Course. Davos.                                        Szwajcaria

2011                      Master Class Wallis and UniWallis. Spinal course for surgeons. Rzym. Włochy

2012                      9th Scientific Meeting International Research Society of Spinal Deformities, Poznań,                                      Polska

2013                      14th EFORT Congress. European Federation of National Associations of                                                           Orthopaedics and Traumatology. Istanbul. Turcja

 

Dorobek naukowy

Łączna liczba prac – 86 (w tym 57 pełnotekstowych)

 

Towarzystwa Naukowe

Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne

Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa

AOSpine Europe

 

Granty

1998-2001 współudział w realizacji grantu 7T08A05114 Ministerstwa Edukacji i Nauki.: Wpływ zawartości metali ciężkich na strukturę, skład chemiczny i własności materiału tkanki kostnej oraz tkanko podobnych materiałów modelowych.

2006-2008  kierownik projektu: grant 2P05C07430 Ministerstwa Edukacji i Nauki. Gen receptora estrogenowego w skoliozie idiopatycznej u chorych leczonych operacyjnie metodą C-D.

2010-2012 współudział w realizacji grantu NN 518 425036 Ministerstwa Edukacji i Nauki: Komputerowa analiza właściwości mechanicznych mikrostruktury tkanki kostnej z wykorzystaniem modelu przestrzennej dystrybucji gęstości.

 

Nagrody

 2013                Jacques Duparc Award za pracę: Expression of Vitamin D Receptor (VDR)                    responsive genes in paravertebral muscles of Juvenile and Adolescent                                    Idiopathic Scoliosis. 14th EFFORT Congress. European Federation of National               Associations of Orthopaedics and Traumatology. Istanbul. Turcja