Artroskopowa rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego - ACL: Rekonstrukcja jednopęczkowa więzadła krzyżowego przedniego

Rejestracja na wizytę lekarską

Rekonstrukcja jednopęczkowa więzadła krzyżowego przedniego (ACL) polega na wprowadzeniu do stawu kolanowego przeszczepu więzadła i jego zamocowaniu w dwóch tunelach kostnych - udowym i piszczelowym - z zastosowaniem dwóch wybranych implantów. W zabiegu tym uszkodzone więzadło zastępowane jest pojedynczym grubym pęczkiem ścięgnistym, który musi być napięty w całym zakresie ruchu kolana, a w szczególności w ostatniej fazie jego wyprostu. W naszym Ośrodku techniką z wyboru w jednopęczkowej rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego (ACL) jest zastosowanie ścięgien podkolanowych. Zabieg jest obecnie najpowszechniej wykonywaną procedurą odtworzenia stabilności kolana i uznawany jako standard w rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego (ACL).

Rekonstrukcja jednopęczkowa więzadła krzyżowego przedniego (ACL)

Rekonstrukcja jednopęczkowa więzadła krzyżowego przedniego (ACL) – zdjęcie śródoperacyjne, obraz artroskopowy.