Artroskopowa rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego - ACL: Rekonstrukcja dwupęczkowa więzadła krzyżowego przedniego

Rejestracja na wizytę lekarską

W ostatnich latach badania nad biomechaniką więzadła krzyżowego przedniego (ACL) wykazały jego dwupęczkową budowę. Dwa pęczki więzadła są niezależnie przyczepione w różnych miejscach do kości udowej i piszczelowej. Dwupęczkowość więzadła krzyżowego zwiększa stabilność przednią kolana w całym zakresie ruchu oraz zapewnia lepszą stabilność rotacyjną stawu. Spostrzeżenia wynikające z badań są podstawą do wprowadzenia procedury rekonstrukcyjnej więzadła krzyżowego przedniego (ACL) metodą dwupęczkową. Zabieg polega na wytworzeniu dwóch pęczków z jednego lub dwóch ścięgien mięśni podkolanowych, mocowanych niezależnie od siebie w czterech tunelach kostnych.

Rekonstrukcja dwupęczkowa więzadła krzyżowego przedniego (ACL)

Rekonstrukcja dwupęczkowa więzadła krzyżowego przedniego (ACL) – zdjęcie śródoperacyjne, obraz artroskopowy.

Zalety rekonstrukcji dwupęczkowej:

  • zbliżenie do anatomicznej budowy więzadła i jego przyczepów
  • zapewnienie lepszej stabilności rotacyjnej
  • zapewnienie równomiernego rozkładu napięć w więzadle
  • zwiększenie powierzchni kontaktu przeszczepu więzadła z kością, co zapewnia jego lepsze wgojenie w tkankę kostną
  • użycie 4 implantów zapewnia mocniejszą, pierwotną stabilizację


Przeszkodą w stosowaniu rekonstrukcji dwupęczkowej jest zwiększenie kosztów operacji z uwagi na konieczność użycia podwójnej ilości implantów stabilizujących więzadło (4 sztuki).

W celu odtworzenia funkcjonalnej przedniej stabilności kolana, w Klinice wykonujemy z powodzeniem dwa typy rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego (ACL).