Stopa: Przewlekła niestabilność stawu skokowo-goleniowego

Rejestracja na wizytę lekarską

W wyniku rozległego urazu oraz nieprawidłowego wygojenia uszkodzonego układu więzadłowo - torebkowego lub nadmiernej elastyczności torebkowej może dojść do nawracających skręceń stawu skokowego. Powoduje to przejściowe dolegliwości bólowe, obrzęki oraz uczucie niepewności podczas aktywności ruchowej. Nawracające skręcenia prowadzą do powolnego rozwoju zmian zwyrodnieniowych z upośledzeniem funkcji podpórczej kończyny.

Leczenie nieoperacyjne polega na modyfikacji aktywności ruchowej, stosowaniu ortez oraz rehabilitacji ukierunkowanej na powrót prawidłowego czucia głębokiego, odpowiedzialnego za balans i napięcie tkanek miękkich podczas ruchu. W przypadku niepowodzeń leczenia zachowawczego wykonujemy zabieg rekonstrukcji więzadła strzałkowo-skokowego oraz strzałkowo - piętowego z użyciem wolnego przeszczepu ścięgnistego, uzyskanego z kończyny operowanej (ścięgno mięśnia półścięgnistego) lub przeszczepu ścięgnistego z banku tkanek. Dzięki prawidłowemu, anatomicznemu przytwierdzeniu przeszczepu do kości oraz napięciu uzyskuje się powrót pełnej stabilności przy pełnym niezaburzonym ruchu.