Łąkotka: Przeszczep łąkotki

Rejestracja na wizytę lekarską

W przypadku całkowitego lub znacznego wycięcia łąkotki jedynym możliwym zabiegiem przywracającym prawidłową amortyzacje stawu jest przeszczep łąkotki. Coraz częściej, tego typu zabiegi operacyjne, przeprowadzane są z zastosowaniem technik artroskopowych. W tego typu zabiegach rekonstrukcyjnych używane są:

  • kolagenowe lub poliuretanowe protezy łąkotek ( tego typu przeszczepy stosowane są  w uszkodzeniach częściowych - brak jest jednak jednoznacznych badań potwierdzających przebudowę materiału syntetycznego w  prawidłowo funkcjonującą łąkotkę).
  • przeszczepy allogeniczne(od dawcy) implantowane w miejsce całkowicie usuniętej łąkotki, które po wgojeniu i przebudowie stają się tkanką własną chorego zastępującą usuniętą łąkotkę. Wielkość koniecznej do implantacji łąkotki określa się na podstawie badania MRI lub rzadziej RTG

    Zdjęcie obrazujące wielkość łąkotki

    Zdjęcie obrazujące wielkość łąkotki

Transplant dobiera się na tej podstawie indywidualnie w Banku Tkanek zajmującym się przygotowaniem, sterylizacją i przechowywaniem w niskich temperaturach (-80 st C) przeszczepów łąkotek allogenicznych (od dawców).

Łąkotka allogeniczna Łąkotka allogeniczna

Łąkotka allogeniczna

Wskazaniami do tego typu zabiegów operacyjnych jest stan po całkowitym lub prawie całkowitym wycięciu łąkotki, młody wiek pacjenta, znaczna aktywność sportowa lub zawodowa, przewlekłe dolegliwości bólowe, współtowarzyszące uszkodzenie chrząstki.

Operacja przeszczepu łąkotki

Operacja przeszczepu łąkotki