Artroskopia stawu biodrowego: Postępowanie pooperacyjne po artroskopii stawu biodrowego

Rejestracja na wizytę lekarską

Ograniczenia po artroskopii stawu biodrowego są uzależnione od rodzaju i rozległości przeprowadzonego zabiegu operacyjnego. Pełne obciążanie stawu biodrowego jest możliwe po 1-2 tygodniach od operacji. Do tego czasu chorzy w trakcie chodzenia odciążają staw używając kul łokciowych. W przypadku, kiedy dodatkowo wykonywane były rekonstrukcje obrąbka lub zabiegi w obrębie chrząstki stawowej, częściowe odciążenie może być przedłużone do 4 tygodni.

Gimnastyka pooperacyjna pod kontrolą wykwafilikowanego rehabilitanta jest przeprowadzana zaraz po ustąpieniu pooperacyjnych dolegliwości bólowych. Powinna być rozpoczęta już w pierwszym dniu pooperacyjnym.

Profilaktyka przeciwzakrzepowa jest utrzymywana w trakcie częściowego odciążenia biodra, gdyż wówczas istnieje zwiększone ryzyko powikłań zakrzepowo-zatorowych.