DIAGNOSTYKA FUNKCJONALNA


Każdy wysiłek fizyczny w tym aktywność ruchowa niesie ze sobą ryzyko urazów układu mięśniowoszkieletowego.
Najczęstszą przyczyną bezkontaktowych uszkodzeń ciała u dzieci są nakładające się mikro urazy i przeciążenia układu ruchu, wynikające z nieprawidłowych wzorców ruchowych oraz deficytów kontroli motorycznej. Wczesne wykrycie
wspomnianych zaburzeń oraz indywidualnie dobrany plan profilaktyki w dłuższej perspektywie pozwalają zminimalizować ryzyko wystąpienia poważnych kontuzji u dzieci w przyszłości.


Diagnostyka funkcjonalna pozwala na pełną diagnostykę układu ruchu, dzięki wnikliwej ocenie jego poszczególnych funkcji oraz na wykrycie dysfunkcji do tej pory ukrytych przed okiem lekarza. Oferta dedykowana jest dzieciom aktywnym fizycznie, celem zachowania dobrego stanu zdrowia i zminimalizowania ryzyka wystąpienia kontuzji, jak i tym, które po urazach w bezpieczny i kontrolowany sposób chcą powrócić do pełnej aktywności ruchowej.


Diagnostyka funkcjonalna polega na:

 • pomiarach siły, mocy i wytrzymałości mięśniowej na fotelu izokinetycznym,
 • ocenie stabilności i równowagi na platformie statyczno-dynamicznej,
 • ocenie podstawowych wzorców ruchowych (Testy FMS),
 • ocenie taśm mięśniowo-powięziowych (Testy Neurac).

Badanie funkcjonalne:

 • pozwala określić aktualny stan układu ruchu u dziecka
 • stanowi podstawę w opracowaniu indywidualnego programU rehabilitacji i profilaktyki, co finalnie minimalizuje ryzyko wystąpienia urazu
 • pomaga zdiagnozować przyczynę dolegliwości bólowych
 • obiektywizuje proces treningu medycznego
 • weryfikuje efektywność terapii i funkcjonalną gotowość do podjęcia aktywności ruchowej
 • zwiększa bezpieczeństwo w procesie powrotu do aktywności ruchowej w tym np. uprawiania sportu

 

BADANIA OBRAZOWE


W Sport-Klinice istnieje możliwość wykonania dokładnych badań z zakresu diagnostyki obrazowej takich jak:

 • USG (w tym USG bioderek)
 • RTG
 • Tomografia komputerowa (dla dzieci powyżej 8-go roku życia)
 • Rezonans magnetyczny (dla dzieci powyżej 8-go roku życia)