PNF

Torowanie nerwowo-mięśniowe. Celem terapii jest praca nad funkcją, która jest zaburzona u chorego. Koncepcja ta wymaga od terapeuty, by postrzegał chorego w sposób holistyczny, wykorzystując w terapii zdrowe i silne partie ciała. Umożliwia to wykorzystanie rezerw tkwiących w organizmie, motywuje do kontynuowania terapii, a co najważniejsze zapewnia bezbolesną pracę, bez traumatyzujących fizycznie i psychicznie doznań.