Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

 Pacjentom oraz przedstawicielom ustawowym pacjenta przysługuje prawo złożenia skargi do Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta działającego przy Klinice Chirurgii Endoskopowej w Żorach. Przedmiotem skargi mogą być przypadki naruszenia praw pacjenta związanych z realizacją świadczeń zdrowotnych oraz gwarantowane obowiązującymi przepisami prawa.

Każda skarga wniesiona w formie ustnej oraz pisemnej jest gruntownie analizowana, a o ich wynikach informowana jest zainteresowana strona oraz Dyrektor Szpitala. Formularz zgłoszenia skargi znajduje się TUTAJ.

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta w Klinice Chirurgii Endoskopowej w Żorach:

Monika Ściana

Klinika Chirurgii Endoskopowej Sp. z o.o.
Izba Przyjęć
ul. Bankowa 2, 44-240 Żory
tel. 32/47-59-313