Staw kolanowy: Osteotomia okolicy stawu kolanowego

Rejestracja na wizytę lekarską

Celem osteotomii jest przeniesienie obciążeń w stawie z okolicy przeciążanej na okolicę zdrową poprzez przecięcie kości i korekcję osi kończyny.

Osteotomia to kontrolowane pod monitorem rentgenowskim chirurgiczne przecięcie kości wraz z korekcją osi kończyny. W okolicy stawu kolanowego osteotomie wykonywane mogą być w obrębie kości udowej najczęściej w kolanach koślawych, lub piszczelowej w kolanach szpotawych. Po przecięciu kości wykonuje się zaplanowaną wcześniej na zdjęciach radiologicznych korekcję osi kończyny. Osteotomię  stabilizuje się metalowymi implantami, pozwalającymi na zrośnięcie się odłamów.

Osteotomia stawu kolanowego

Osteotomia okolicy stawu kolanowego