Opieka duszpasterska

W Klinice Chirurgii Endoskopowej Sp. z o.o. w Żorach zapewniona jest możliwość realizacji potrzeb religijnych i dostępu do opieki duszpasterskiej, zgodnie z przekonaniami religijnymi hospitalizowanych chorych.

W tym celu zapewniono możliwość korzystania całodobowo z opieki duszpasterskiej:

 • Parafia Rzymsko-Katolicka
  Parafia Miłosierdzia Bożego w Żorach
  Ksiądz sprawujący opiekę: Ksiądz Proboszcz Krysztof Lala
  Telefon kontaktowy: 32/435-50-60
 • Parafia Ewangelicko-Augsburska
  pw. Zbawiciela w Żorach
  Ksiądz sprawujący opiekę: Ksiądz Proboszcz Tadeusz Makula
  Telefon kontaktowy: 602-785-087
 • Kościół Adwentystów Dnia Siódmego - zbór w Żorach
  Telefon kontaktowy: 32/435-43-21
 • Kościół Zielonoświątkowy - Zbór "Elim"
  Telefon kontaktowy: 32/434-39-26
 • Świadkowie Jehowy w Polsce
  Opiekę sprawuje: Stanisław Michałek
  Telefon kontaktowy: 605-683-799