Więzadło krzyżowe przednie ACL: Metody stabilizacji przeszczepu

Rejestracja na wizytę lekarską

  • tytanowe implanty: płytka Endobutton, śruba RCI
  • impalanty biowchłanialne – śruby interferencyjne
  • system intra- fix – implant polietylenowy
  • biosteon cross-pin – rygiel biowchłanialny
  • rigid fix – rygle biowchłanialne
  • płytka Endobutton CL (na zamkniętej pętli)