Masaż klasyczny całościowy i odcinkowy

Masaż klasyczny to świadome, sprężyste odkształcanie tkanek, wywierające wpływ na ustrój człowieka. Posługiwanie się odpowiednimi chwytami, ruchami i technikami jest w pełni uzasadnione anatomicznie i fizjologicznie. Celem masażu klasycznego jest zadziałanie na układ ruchu ( mięśnie, ścięgna, torebki stawowe, okostną, kości ) oraz na skórę, tkankę łączną, tkankę tłuszczową, zakończenia nerwowe w skórze, a także na układ krwionośny i chłonny. Pośrednio masaż klasyczny działa również na narządy wewnętrzne. Jeżeli masaż dotyczy całego ciała, mówimy o masażu całkowitym lub ogólnym. Natomiast, gdy dotyczy poszczególnej części ciała, mówimy o masażu częściowym lub miejscowym. Mechanizm działania masażu można podzielić na działanie lokalne i centralne.