Mariusz Smolik, M.D.

Orthopaedics and Traumatology Specialist

Sports Medicine Specialist

 

EDUCATION:

2000 - Second-degree specialisation in sports medicine

1998 - Second-degree specialisation in orthopaedics and traumatology

1994 - First-degree specialisation in orthopaedics and traumatology

1990 - M.D. Studies graduate, School of Medicine, Medical University of Silesia in Katowice.

 

 

SUMMARY OF WORK:

2002 - present - Klinika Chirurgii Endoskopowej Sp. z o.o. (Sports Clinic)

2001 - 2002 - Assistant in the Department of Trauma and Orthopaedics of the Regional Hospital in Bielsko-Biała

1991 - 2001 - Assistant in the Department of Trauma and Orthopaedics of the Regional Hospital of Trauma Surgery in Piekary Śląskie

 

 

ORGANISATION MEMBERSHIP:

 1. Polish Society of Orthopaedics and Traumatology
 2. Polish Society of Sports Traumatology
 3. International Society of Knee Arthroscopy and Sports Medicine
 4. Polish Society of Orthopaedics and Traumatology Knee Surgery and Sports Traumatology.

 

SELECTED TRAINING AND COURSES

Participation in numerous national and international training courses in the field of musculoskeletal traumatology and orthopaedics, mainly joint alloplasty techniques and arthroscopic procedures, among others.

 1. 2010 – Foot surgery, dr Ferckel – Los Angeles, USA.
 2. 2009 - Hip Arthroscopy Course – Monachium, Germany
 3. 2008 - Hip Arthroscopy Course – Strasburg, France
 4. 2008 - AO Course „Foot” – Graz, Austria
 5. 2008 - Hip Arthroscopy Course - Vail, USA
 6. 2008 - International Shoulder Course – Villach, Austria
 7. 2006 - Minimally Invasive Join Surgery Course – Barcelona, Spain
 8. 2006 - Conservative and surgical treatment of knee osteoarthritis - the latest techniques and methods - Vista-California, USA
 9. 2005 - Birmingham Hip Resurfacing Course - Barcelona, Spain
 10. 1997 - AGA fellowship – Wien Straubing

 

SELECTED WORKS:

 1. Pawlas R., Pająk J., Chrobok A., Smolik M.: Artroskopowa rekonstrukcja torebkowo-więzadłowa techniką Lansielda w leczeniu nawykowego przedniego zwichnięcia stawu ramiennego. ("Arthroscopic reconstruction of joint capsules and ligaments using Lansield's technique in the treatment of recurring anterior dislocation of the shoulder.")
  Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska 1996, L XI/6. S.527-530.
 2. Pawlas R., Pająk J., Kiołbasa T., Smolik M., Chrobok A.:  Artroskopia w urazowym przednim zwichnięciu stawu ramiennego. ("Arthroscopy in anterior traumatic dislocation of the shoulder.")
  Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska 1996, nr 61 /4/ s. 361-364.
 3. Pawlas R, Pająk J., Smolik M.: Artroskopowa rekonstrukcja torebkowo-więzadłowa techniką Lansielda w leczeniu nawykowego przedniego zwichnięcia stawu ramiennego z oddziału  Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej Piekary Śląskie. ("Arthroscopic reconstruction of joint capsules and ligaments using Lansield's technique in the treatment of recurring anterior dislocation of the shoulder from the Regional Hospital of Trauma Surgery in Piekary Śląskie")
  Kolano, nr 6/95, s. 67-70.
 4. Widuchowski J., Smolik M., Chrobok A.: Uszkodzenia więzadeł tylnych stawu kolanowego. ("Damage to posterior knee ligaments").
  Medycyna Sportowa 1995, /IV/ (50), s. 15-17
 5. Widuchowski J., Chroobok A., Smolik M.: „Replacement” w leczeniu uszkodzeń łąkotek stawu kolanowego. "Replacement in the treatment of damaged knee meniscus.")
  Medycyna Sportowa 1995, IV/ 46/, s.2-4.
 6. Widuchowski J., Smolik M.:  Wybrane terminy i definicje z zakresu ruchu i pozycji kolana w diagnostyce uszkodzeń stawu kolanowego. ("Selected terms and definitions referring to the motion and position of the knee in the diagnosis of knee damage.")
  Medycyna Sportowa 1994, nr 36, s. 5-6.
 7. Widuchowski J., Jasiński A., Faltus R., Smolik M., Grzywocz J.: Reosynteza w leczeniu złamań trzonów kości udowej w materiale Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich.
  Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska 1994, nr 59/2/ s. 198-200. ("Retrosynthesis in the treatment of femoral shaft fractures on the Regional Hospital of Trauma Surgery in Piekary Śląskie material.").
 8. Widuchowski J., Smolik M., Chrobok A.: Uszkodzenie chrząstki stawowej w obrazie artroskopowym. ("Arthroscopic damage of the articular cartilage")
  Kolano, nr 5/94, s. 25-27.
 9. Widuchowski J., Chrobok A., Smolik M.: Zastosowanie przeszczepów i protez w leczeniu uszkodzeń łąkotek stawu kolanowego. ("The use of grafts and implants for the treatment of damaged knee meniscus.")
  Kolano nr 5/94, s. 43-44.
 10. Widuchowski J., Smolik M., Chrobok A.: Ostre uszkodzenia PCL. ("Acute PCL injury")
  Kolano, nr 5/94, s. 82-84.