Mariusz Śmigiel, M.D., PhD

Orthopaedics and Traumatology Specialist

 

EDUCATION:

2005 - PhD title with the thesis "Treatment of traumatic spondylolisthesis of the rotary vertebra"

1998 - Second-degree specialisation in orthopaedics and traumatology

1994 - First-degree specialisation in orthopaedics and traumatology

1990 - M.D. Studies graduate, School of Medicine, Medical University of Silesia in Katowice.

 

 

SUMMARY OF WORK:

2008 - present - Klinika Chirurgii Endoskopowej Sp. z o.o. (Sports Clinic)

Regional Hospital of Trauma Surgery in Piekary Śląskie

1995 - present - Department of Spinal Disorders and Injuries

2000 - 2008 - Deputy Director of the Department of Spinal Surgery

 

 

ORGANISATION MEMBERSHIP:

 1. Polish Society of Orthopaedics and Traumatology

 

SELECTED TRAINING AND COURSES

 

 1. 2009 - Almas Training Course 2009, Karvina, Czech Republic
 2. 2008 - Prodisc Cervical Spine Arthroplasty Course, Biberach, Germany
 3. 2007 - Coblative nukleoplasty, Konstancin
 4. 2007 - Advanced Spinal Surgery Focus Meeting, Memphis Tennessee
 5. 2005 - Advanced Techniques in Posterior Lumbar Stabilisation, Bordeaux
 6. 2004 - Neurosurgical IGS Workshop – Advanced Techniques in Image Guided Surgery – Tolochochenaz, Switzerland,
 7. 2003 - International Spine Course, Piekary Śląskie
 8. 2002  - Sozialmedizinischen Zentrum Ost - Donauspital
 9. 1992  - Unfallkrankenhaus Lorenz Bohler

 

SELECTED WORKS:

 1. M. Paściak, K. Besler, J. Doniec, M. Śmigiel : Wpływ asymetrii wyrostków stawowych na powstawanie zmian chorobowych dolnych segmentów odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska, 1997, LXll, 3 ; 219-223. ("Influence of process asymmetry on the formation of  lower lumbar spine lesions")
 2. A. Nobis, J. Doniec, M. Śmigiel, Z. Brodziński : Zasady postępowania w przerzutach nowotworowych do kręgosłupa w aspekcie ortopedyczym. Doświadczenia własne. Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja  Vol. 5, Number 2, 2003: 180-185. ("Code of conduct in spinal metastasis, orthopaedic aspect. Our own experiences.")
 3. M. Śmigiel, J. Doniec, B. Koczy, A. Nobis, M. Komarek: Wstępna ocena wyników leczenia operacyjnego chorych po niepowodzeniach discektomii w części lędźwiowej kręgosłupa . Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska,Tom 71, Zeszyt 2, 2006. ("Preliminary evaluation of the results of surgical treatment of patients with discectomy failures in the lumbar spine")