dr n. kf. Maciej Biały

 

WYKSZTAŁCENIE:

 • 2016 – Tytuł: doktor nauk o kulturze fizycznej, rozprawa doktorska: „Związek pomiędzy funkcjonalną asymetrią miednicy a posturalną aktywnością mięśni powłok brzusznych” (Wyróżnienie),
 • 2013 – studia doktoranckie  (Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach),
 • 2009 – studia magisterskie (Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach).

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

 • od 2013 – Sport-Klinika Żory – fizjoterapeuta,
 • od 2013 – Laboratorium Analizy Ruchu AWF Katowice – pracownik techniczny,
 • 2009-2013 – Reprezentacja Polski w koszykówce na wózkach – fizjoterapeuta,
 • 2009-2013 – Prywatne Centrum Rehabilitacji w Sosnowcu – fizjoterapeuta,
 • 2012 – członek sztabu misji medycznej podczas Paraolimpiady w Londynie. 

 

KURSY I SZKOLENIA:

 • Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu kolanowego,
 • Artroskopia stawu kolanowego dla fizjoterapeutów – kurs na preparatach nieutrwalonych,
 • Rehabilitacja po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego – kurs na preparatach nieutrwalonych,
 • Kurs anatomii prosektoryjnej – kończyna dolna,
 • Staw kolanowy –kurs na preparatach nieutrwalonych,
 • Artroskopowe leczenie uszkodzeń chrzęstnych i chrzęstno-kostnych stawu kolanowego,
 • Exercise for prevention of ACL injuries (17th ESSKA Congress, Barcelona),
 • Motor learning strategies (17th ESSKA Congress, Barcelona),
 • Diagnostyka USG narządu ruchu z elementami reumatologii (RSU),
 • Przesiewowe metody analizy chodu (dr M. Coluccini),
 • Maitland Concept – terapia manualna układu mięśniowo-szkieletowego,  
 • McConnell Concept – leczenie stawu kolanowego i obręczy barkowej (A. Albasini),
 • Functional Movement System – diagnostyka funkcjonalna,
 • Podstawowe i kliniczne perspektywy rehabilitacji kompleksu barkowego – (N. D'hondt , M. van der List),
 • Powięź jako narząd zmysłu (dr R. Schleip),
 • Redcord Active – kurs instruktorski (Berlin),
 • Statistica – kurs podstawowy (StatSoft Polska),
 • Diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa metodą McKenziego,
 • Neurodynamika kliniczna (M. Shacklock),
 • Performance Stability – ocena, korekcja i optymalizacja ruchu w sporcie,
 • Neurac – kurs instruktorski (Redcord Clinic, Oslo),
 • Ocena i terapia bólu kręgosłupa (prof. A. Vleeming),
 • Diagnostyka obrazowa – współczesne metody diagnostyki obrazowej w codziennej pracy fizjoterapeuty,
 • Nowoczesny trening motoryczny w grach zespołowych (S. Forsythe -Reprezentacja Niemiec w Piłce Nożnej, D. Norman - Bayern Monachium),
 • Kinetic Control – klasyfikacja, diagnostyka, stabilizacja niekontrolowanego ruchu,
 • Neurac 1 – terapia nerwowo-mięśniowa kręgosłupa i stawów obwodowych,
 • Mulligan Concept – funkcjonalna terapia manualna połączona z ruchem,
 • Terapia Manualna wg koncepcji Plaatsmana – School of Logical Concept in Mechanical Analysis and Therapy in Amsterdam,
 • Medycyna Ortopedyczna wg Dr J. Cyriax’a – diagnostyka funkcjonalna – terapia manualna,
 • Kinesiology Taping – kurs podstawowy,
 • Kurs Masażu Klasycznego I,II i III stopnia – Bio-Relax Kraków,
 • Instruktor Nordic Walking.

 

PUBLIKACJE:

1. Gnat R, Biały M. A new approach to the measurement of pelvic asymmetry: proposed method and reliability. Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics, 2015, 38(4):295-01.

2. Adamczyk W, Biały M, Stranc T. Asymmetry of lateral abdominal wall muscles in static and dynamic conditions: a preliminary study of professional basketball players. Science and Sports, 2015.

3. Biały M, Dziewońska A, Sroka-Buszydlik M. Wiarygodność pomiaru przekroju poprzecznego mięśnia wielodzielnego z wykorzystaniem ultrasonografii. Przegląd Medyczny, 2013, 2:172-82.

4. Biały M, Hadała M. Re-edukacja nerwowo-mięśniowa pacjenta z zaburzeniami kontroli ruchu zgięcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa – funkcjonalna ocena ruchu oraz przykładowa progresja ćwiczeń według wybranych elementów metod Kinetic Control i Neurac. Praktyczna fizjoterapia i rehabilitacja, 2012, 6:30-36.

5. Biały M, Hadała M, Adamczyk W. Funkcjonalna diagnostyka i usprawnianie szyjnego odcinka kręgosłupa w oparciu o metodę Kinetic Control i Neurac. Praktyczna fizjoterapia i rehabilitacja, 2012, 3:10-17.

6. Biały M, Kłaptocz P, Gnat R. Functional asymmetry of the spine in standing and sitting positions. Gymnica, 2010, 40(1):53-60.

7. Biały M, Kokosz M, Gnat R, Wojdyła L, Mańka J, Pasierbiński A. Neurac: czynna stabilizacja lędźwiowego odcinka kręgosłupa. Informacje Fizjoterapeutyczne (Rosja) 2010, 1(4):4-8.

8. Gnat R, Saulicz E, Biały M, Kłaptocz P. Does pelvic asymmetry always mean pathology? Analysis of mechanical factors leading to the asymmetry. Journal of Human Kinetic, 2009, 2:23-32.

 

WYBRANE WYSTĄPIENIA:

 • Biały M, Adamczyk W, Stranc T, Gnat R.: Wiarygodność nowej metody oceny funkcji posturalnej mięśni powłok brzusznych z wykorzystaniem ultrasonografii, Physiotherapy and Health Activity, Katowice 26-27.11.2014.
 • Dziewońska A, Biały M, Gnat R.: Aktywność mózgowia w trakcie aktywacji mięśni lokalnych i globalnych kompleksu lędźwiowo-miednicznego z indukowaną eksperymentalnie stymulacją nocyceptywną, Physiotherapy and Health Activity, Katowice 26-27.11.2014.
 • Adamczyk W, Biały M, Stranc T, Gnat R.: Wiarygodność nowej metody oceny funkcji posturalnej mięśnia poprzecznego brzucha z wykorzystaniem ultrasonografii, III Międzynarodowej Konferencji - Jagiellońska Wiosna Fizjoterapii, Kraków 11-12.04.2014.
 • Sroka-Buszydlik M, Dziewońska A, Biały M.: Wiarygodność pomiaru przekroju poprzecznego mięśnia wielodzielnego z wykorzystaniem ultrasonografii, IV Międzynarodowe Dni Rehabilitacji. Potrzeby i standardy rehabilitacji w chorobach i po urazach ośrodkowego układu nerwowego, Rzeszów 2012.
 • Biały M, Gnat M, Wojdyła L, Kokosz M.: Metoda Neurac – nowe podejście do terapii zaburzeń kontroli nerwowo-mięśniowej, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego, Bydgoszcz 2012.
 • Biały M, Gnat R.: Asymetria Miednicy: propozycja nowej metody diagnozowania wraz z oceną jej wiarygodności, I Interdyscyplinarny Kongres czasopisma Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja, Warszawa 2011.
 • Biały M.: Podstawy terapii Neurac przy użyciu aparatów Redcord, VI Jesienne Dni Fizjoterapii, Bystre 2010.
 • Biały M.: Praca na platformach statyczno-dynamicznych Tecnobody, VI Jesienne Dni Fizjoterapii, Bystre 2010.