Łokieć: Łokieć golfisty

Rejestracja na wizytę lekarską

Choroba objawia się bolesnym zapaleniem rozcięgna zginaczy przedramienia, przyczepiających się do nadkłykcia przyśrodkowego kości ramiennej. Schorzenie najczęściej jest rezultatem przeciążenia przyczepu zginaczy. W rzadkich przypadkach powodem są złożone choroby stawu.

Najlepsze wyniki daje leczenie zachowawcze (fizykoterapia, leki przeciwzapalne, ortezy). W przypadkach przewlekłego zapalenia, gdy leczenie zachowawcze okazuje się niewystarczające, podejmujemy leczenie operacyjne. Polega ono na uwolnieniu przyczepu zginaczy, usunięciu zapalnych tkanek i ponownym doszyciu ścięgien do kości. Po leczeniu operacyjnym przez okres 6 do 8 tygodni należy zmniejszyć aktywność, zalecana jest również fizykoterapia prowadzona przez doświadczonego fizykoterapeutę.