Łąkotka: Leczenie operacyjne uszkodzeń łąkotek

Rejestracja na wizytę lekarską

Częściowa lub całkowita resekcja łąkotki (artroskopowa)

Szycie łąkotki:

  • inside-outside - szwy przeprowadza się z wnętrza kolana na zewnątrz przy użyciu długich, elastycznych igieł zakończonych nicią.
  • outside-inside - szwy przeprowadza się od zewnątrz do wnętrza przy użyciu igieł iniekcyjnych lub igieł punkcyjnych, poprzez które przeprowadza się nić.
    szycie łąkotki

Szycie łąkotki

Przeszczep łąkotki

  • Syntetyczny - przeszczep wyprodukowany z kolagenu (Menaflex) lub poliuretanu (Actifit).
  • Allogeniczny - przeszczep ludzki pobrany od dawców narządów i tkanek, przebadany na wykluczenie nosicielstwa wirusów i bakterii, opracowywany, sterylizowany przez Bank Tkanek.

Wycięcie, naprawa łąkotki  jak i przeszczep łąkotki wykonywane są przy użyciu narzędzi artroskopowych, bez konieczności dużego otwierania stawu.

Operacja naprawcza

Tylko w czasie badania artroskopowego chirurg jest w stanie odpowiedzieć na pytanie czy uszkodzenie jest naprawialne. Żadne badanie obrazowe nie jest w stanie dokładnie zakwalifikować uszkodzenia do naprawialnego lub nienaprawialnego. Za naprawialne uważamy uszkodzenia podłużne w obrębie strefy unaczynionej czerwono-czerwonej tzw. przytorebkowej oraz czerwono-białej.

Strefy uszkodzenia łąkotki Strefy uszkodzenia łąkotki

Strefy uszkodzenia łąkotki


W strefie trzonu szycie łąkotki przeprowadzamy niewchłanialnymi nićmi z zastosowaniem instrumentarium długich igieł.

Łąkotka Łąkotka Łąkotka


W szyciu rogu tylnego, ze względu na bliskie sąsiedztwo pęczka naczyniowo-nerwowego oraz ścięgien, stosujemy specjalne zszywki fast-fix i kotwice zapewniające bezpieczne i stabilne połączenie uszkodzonych fragmentów.

 

Łąkotka Łąkotka Łąkotka


Obecnie naprawa łąkotki wykonywana jest w pełni pod kontrolą artroskopu, bez konieczności otwierania stawu. Podejmując się zabiegu naprawy łąkotki, pacjent oraz chirurg, muszą być świadomi możliwości niepowodzenia szycia i braku wgojenia pomimo dobrej kwalifikacji uszkodzenia i poprawnie przeprowadzonego zabiegu operacyjnego. Zabieg naprawczy przeprowadzany jest na "leniwie" gojącej się tkance. W naszym ośrodku, w celu poprawienia wyników naprawy łąkotki i "wymuszenia" gojenia, wprowadziliśmy procedurę dodatkowego podania w miejsca uszkodzenia – czynników wzrostu.