Staw kolanowy: Łąkotka

Rejestracja na wizytę lekarską

Łąkotki (przyśrodkowa i boczna) to sierpowate twory włóknisto-chrzęstne o przekroju trójkąta, które pokrywają 2/3 powierzchni stawowej kości piszczelowej. Zewnętrznym obwodem przyczepiają się do torebki stawowej.

 

Łąkotka

Są naturalnymi wypełniaczami stawu kolanowego, które amortyzują i przenoszą obciążenia (około 70% obciążeń wewnątrzstawowych przenoszonych jest przez łąkotki, pozostałe 30 % przez chrząstkę).

Funkcje łąkotek:

  • Tłumienie wstrząsów
  • Przenoszenie obciążeń
  • Stabilność
  • Odżywianie chrząstki
  • Mechanizm rotacji w obrębie kolana
  • Ograniczanie maksymalnego zgięcia i wyprostu stawu
  • Rola w odruchach nerwowych (skupiska proprioceptorów w rogach tylnych)

Rola w odruchach nerwowych (skupiska proprioceptorów w rogach tylnych)

 W przypadku usunięcia łąkotki dochodzi do znacznego zwiększenia przenoszenia obciążeń na chrząstkę stawową. Prowadzi to - szczególnie u aktywnych ludzi - do szybkiego zużycia powierzchni stawowych i powstania nieodwracalnych zmian zwyrodnieniowych. Stawy kolanowe po wycięciu łąkotki wykazują zmiany zwyrodnieniowe w stopniu bezpośrednio zależnym od wielkości wyciętej łąkotki.

 

Łąkotka

 

W naszym ośrodku, stosujemy bardzo oszczędną resekcję nienaprawialnych uszkodzeń łąkotek, zachowując możliwie jak największą część nieuszkodzonej tkanki łąkotki. Wycięcia łąkotki wykonujemy tylko wtedy, gdy charakter i miejsce jej uszkodzenia nie dają szansy na wygojenie. Naprawa uszkodzonej łąkotki jest możliwa, jeżeli uszkodzenie znajduje się w strefie przytorebkowej i gdy wcześniej podjęte jest właściwe leczenie chirurgiczne. Uszkodzona łąkotka nie tylko nie spełnia swojej funkcji, ale dodatkowo doprowadza staw do wczesnych zmian zwyrodnieniowych, tzw. artretyzmu. Dodatkowo, przy uszkodzonym więzadle krzyżowym przednim, brak łąkotki w dużym stopniu nasila niestabilność kolana. Zachowana łąkotka, w przypadku rekonstrukcji więzadła krzyżowego znacznie poprawia efekt leczenia, gdyż chroni przeszczep przed nadmiernymi przeciążeniami.